atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ilex ×meserveae S.Y. Hu ‘Casanova’ [🔉i·leks * me·ser·we·e]

ostrokrzew Meservy ‘Casanova’