atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ilex ×meserveae S.Y. Hu ‘Casanova’

ostrokrzew Meservy ‘Casanova’