atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iberis gibraltarica L. [🔉 i·be·ris *]

Iberis Iberis Iberis IberisIberisubiorek wieczniezielony (Iberis sempervirens)ubiorek pierzasty (Iberis pinnata)
🌸🌱