atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Heuchera ‘Strawberry Swirl’

żurawka ‘Strawberry Swirl’
Heuchera ‘Strawberry Swirl’
30.05.2022, Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu; copyright © by Marek Snowarski
Heuchera ‘Strawberry Swirl’
Heuchera ‘Strawberry Swirl’
Heuchera ‘Strawberry Swirl’
cv. Strawberry Swirl

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080726.65b.js - Heuchera ‘Strawberry Swirl’; Ogród Dendrologiczny w Wojsławicach
080726-65b
/Ogród Dendrologiczny w Wojsławicach/ #2
znalezisko 20220530.49.22 - Heuchera ‘Strawberry Swirl’; Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
220530-49
leg. Marek Snowarski
/Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu/
/cv. Strawberry Swirl/ #2
znalezisko 20220530.76.22 - Heuchera ‘Strawberry Swirl’; Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
220530-76
leg. Marek Snowarski
/Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu/ #3