atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Helleborus orientalis Cars. ex Nym. ‘Black’ [🔉 hel·le·bo·rus o·ri·en·ta·lis]

ciemiernik wschodni ‘Black’