atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Helleborus ×glandorfensis hort. ‘Coseh 4700’ [🔉 hel·le·bo·rus *]

ciemiernik glandorfski ‘Coseh 4700’