atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hedera helix L. ‘Stift Neuburg’ [🔉 he·de·ra he·liks]

bluszcz pospolity ‘Stift Neuburg’