atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hedera helix L. ‘Prof. Seneta’ [🔉 he·de·ra he·liks]

bluszcz pospolity ‘Profesor Seneta’
Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helixHedera helixHedera helix ‘Arborescens’bluszcz pospolity ‘Sagittifolia’ (Hedera helix ‘Sagittifolia’)
🌸
Hedera helix ‘Prof. Seneta’
cv. Profesor Seneta; copyright © by Jacek Soboń
Hedera helix ‘Prof. Seneta’
Hedera helix ‘Prof. Seneta’
Hedera helix ‘Prof. Seneta’
Hedera helix ‘Prof. Seneta’

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: Dariusz Wyrwickie (znalazca); Acrocona Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Joanna Widaj, 2007
charakter odmiany: liście 5-klapowe, zielone, marmurkowato żółto pstre w dużym stopniu; dobrze zimuje; często występujące regresyjne pędy zielone wycinać
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: bluszcz pospolity (Hedera helix)