atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Geum rivale L. ‘Leonard’ [🔉 ge·um *]

kuklik zwisły ‘Leonard’