atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Geranium sanguineum L. ‘Max Frei’ [🔉 ge·ra·ni·um *]

bodziszek czerwony ‘Max Frei’