atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fritillaria raddeana Regel. [🔉 fri·til·lar·i·a *]

szachownica Raddego