atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Frasera fastigiata (Pursh) A. Heller

Swertia fastigiata Pursh