atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Forsythia ‘Courtaneur Melee d'Or’ [🔉 for·si·ti·a]

forsycja ‘Courtaneur Melee d'Or’