atlas-roslin.pl

Epimedium ‘Sphinx Twinkler’ [🔉 e·pi·me·di·um]

epimedium ‘Sphinx Twinkler’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Epimedium Epimedium Epimedium EpimediumEpimediumepimedium Younga (Epimedium ×youngianum)epimedium wieczniezielone (Epimedium sempervirens)
🌸