atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cyperus alternifolius L.

cibora zmienna
Cyperus alternifolius (cibora zmienna)
20.08.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa