atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Curcuma alismatifolia Gagnep.

ostryż żabieńcolistny, kurkuma wąskolistna
Zingiberaceae Zingiberaceae Zingiberaceae Zingib…Zingiberaceaewiecznik Gardnera (Hedychium gardnerianum)kardamon malabarski (Elettaria cardamomum)
🌸🌱