atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus vernus (L.) Hill. ‘Jeanne d'Arc’

krokus wiosenny ‘Jeanne d'Arc’
Crocus vernus Crocus vernus Crocus vernus Crocus vernusCrocus vernuskrokus wiosenny ‘Pickwick’ (Crocus vernus ‘Pickwick’)
🌸