atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crataegus azarolus L. var. aronia L.

głóg włoski ‘var. aronia’
Crataegus aronia (L.) Bosc