atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. ‘Streibs Findling’ [🔉 ko·to·ne·as·ter *]

irga drobnolistna ‘Streibs Findling’