atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cotoneaster adpressus Bois ‘Little Gem’ [🔉 ko·to·ne·as·ter *]

irga położona ‘Little Gem’