atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cotoneaster ‘Coral Beauty’ [🔉 ko·to·ne·as·ter *]

Cotoneaster ‘Coral Beauty’
cv. Coral Beauty; 22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Cotoneaster ‘Coral Beauty’
Cotoneaster ‘Coral Beauty’
XL
Cotoneaster ‘Coral Beauty’
XL
Cotoneaster ‘Coral Beauty’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.18.js - Cotoneaster ‘Coral Beauty’
110522-18
leg. Jacek Soboń
/cv. Coral Beauty/ #3
znalezisko 20220427.74.22 - Cotoneaster ‘Coral Beauty’; Arboretum Wojsławice
220427-74
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Coral Beauty/ #3
znalezisko 20220427.48.22 - Cotoneaster ‘Coral Beauty’; Arboretum Wojsławice
220427-48
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #3