atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cornus kousa Hance ssp. chinensis (Osborn) Q.Y. Xiang ‘White Duster’ [🔉 kor·nus ko͡u·za sub·spe·ci·es chi·nen·sis]

dereń kousa chiński ‘White Duster’