atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Colchicum villosum (U.Müll.-Doblies et D.Müll.-Doblies) J.C. Manning et Vinn. [🔉 kol·chi·kum *]

Androcymbium villosum U.Müll.-Doblies et D.Müll.-Doblies
Colchicum villosum
17.02.2017, ogród botaniczny Kew (Wlk. Brytania); copyright © by Paweł Kalinowski
Colchicum villosum

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170217.2.pk - Colchicum villosum; ogród botaniczny Kew (Wlk. Brytania)
170217-2
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Kew (Wlk. Brytania)/ #2