atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Colchicum soboliferum (C.A. Mey.) Stef. [🔉 kol·chi·kum *]

Merendera sobolifera C.A.Mey.
Colchicum Colchicum Colchicum ColchicumColchicumColchicum parnassicumzimowit węgierski (Colchicum hungaricum)
Colchicum soboliferum
03.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Colchicum soboliferum
Colchicum soboliferum

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110300.1.pk - Colchicum soboliferum; Szczeglacin
110300-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #3