atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Colchicum parnassicum Sart., Orph. et Heldr. [🔉 kol·chi·kum *]

Colchicum Colchicum Colchicum ColchicumColchicumzimowit pstry (Colchicum variegatum)Colchicum soboliferum
Colchicum parnassicum
08.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110800.47.pk - Colchicum parnassicum; Szczeglacin
110800-47
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1