atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Chelone lyonii Pursh

żółwik Lyona