atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Calycanthus floridus L. var. glaucus (Willd.) Torr. et A. Gray

Calycanthus floridus L. var. laevigatus (Willd.) Torr. et A. Gray