atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch

pięknotka rozwidlona