atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Buxus sempervirens L. ‘Blauer Heinz’ [🔉 bu·ksus *]

bukszpan wieczniezielony ‘Blauer Heinz’