atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Betula pendula Roth ‘Laciniata’ [🔉 be·tu·la pen·du·la]

brzoza brodawkowata ‘Laciniata’