atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Asarina procumbens Mill.

Asarina Asarina Asarina AsarinaAsarinaazaryna pnąca (Maurandya scandens)Lophospermum erubescens