atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arisaema flavum (Forssk.) Schott.

arizema żółta