Androsace maxima (naradka kielichowa)
Androsace maxima (naradka kielichowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Androsace (naradka)kl 5147

występowanie

Takson wyłączony z flory Polski [podany, najpewniej omyłkowo z okolic Przemyśla]. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Androsace maxima (naradka kielichowa)
Dawno podana z okolic Przemyśla ale albo omyłkowo albo było to efemeryczne stanowisko synantropijne.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
  • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
  • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji