atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Alnus maximowiczii Callier

olsza Maksymowicza
Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch ssp. maximowiczii (Callier) Chery