atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acis valentina (Pau) Lledó, A.P. Davis et M.B. Crespo

Acis valentina
23.11.2019, ogród botaniczny Berlin (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191123.1.pk - Acis valentina; ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
191123-1
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Berlin (Niemcy)/ #1