Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10220 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3618 gatunków • podano 10602 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 278 artykułów • 69054 fotografii