Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10188 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3557 gatunków • podano 9747 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 269 artykułów • 68734 fotografii