Flora Polski · atlas-roslin.pl

rośliny naczyniowe krajowe i obce, uprawne, ozdobne oraz mszaki
Plants of Poland • 11489 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 4684 gatunków • podano 14032 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 1403 artykułów • 82717 fotografii