Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 11367 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 4515 gatunków • podano 13519 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 345 artykułów • 77700 fotografii