Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 11196 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 4418 gatunków • podano 13294 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 328 artykułów • 74699 fotografii