Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 11408 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 4584 gatunków • podano 13781 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 351 artykułów • 80018 fotografii