Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10542 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3746 gatunków • podano 11174 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 285 artykułów • 70536 fotografii