Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10634 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3820 gatunków • podano 11303 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 295 artykułów • 71283 fotografii