fot. wmsz-SN854333Cyclantherapedata2 — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański