fot. wmsz-SAM_0486Cycl.pedata_edulis — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański