fot. wmsz-SAM_0364Cycl.pedataedulis — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański