fot. SM-20100713-1-Punica_granatum-02_v2 (884×562) — copyright © by Michał Smoczyk
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Punica granatum (granatowiec właściwy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.07.2010, Maroko, Atlas Wysoki, Dolina Ourika
copyright © by Michał Smoczyk