fot. SM-20100424-4-Prunus_domestica_domestica-01 (853×524) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100424-4
kwitnąca gałązka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunus domestica ssp. domestica (śliwa domowa typowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.04.2010, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk