fot. SM-20100305-2-Forsythia_suspensa-03 (479×773) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100305-2
pąki boczne i szczytowy (wyraźnie mniejszy)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Forsythia suspensa (forsycja zwisła)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.03.2010, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk