fot. SM-20090423-3-Carex_praecox-06 (965×710) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090423-3
rozłogi
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex praecox (turzyca wczesna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk