fot. SM-20090421-1-Carex_praecox-01_v2 (568×621) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090421-1
kłosy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex praecox (turzyca wczesna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk