fot. SM-20080630-1-Verbascum_lychnitis-04 (433×666) — copyright © by Michał Smoczyk
liście łodygowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.06.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepsko koło Rzepina
copyright © by Michał Smoczyk