fot. SM-20080629-1-Solanum_dulcamara-03 (646×666) — copyright © by Michał Smoczyk
pokroj
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.06.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepsko koło Rzepina
copyright © by Michał Smoczyk