fot. SM-20080524-2-Peucedanum_ostruthium-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście
24.05.2008, Góry Bystrzyckie, Spalona · copyright © by Michał Smoczyk