fot. pskr-Calamagrostio-Quercetum (1504×1016) — copyright © by Piotr Sikorski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae

on This page when logged in
you will see 5.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.08.2007
copyright © by Piotr Sikorski

« Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (środkowoeuropejski acidofilny las dębowy)