fot. ps-Macierowka_turzyca_siwa (693×536) — copyright © by Przemysław Stolarz
jedna kępa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex curta

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

1995, Warszawa
copyright © by Przemysław Stolarz