fot. pkob-Carex_distans_1_20.07.2012 (561×1268) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex distans (turzyca odległokłosa)

on This page when logged in
you will see 5.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.07.2012, ok. Górzyna, Obniżenie Nowosolskie
copyright © by Piotr Kobierski