znalezisko 20120700.39.pk - Valeriana montana (kozłek górski) · Schachen (Niemcy) · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Valeriana_montana_1_Schachen_D_07.12
Valeriana montana (kozłek górski)
pk-Valeriana_montana_2_Schachen_D_07.12
Valeriana montana (kozłek górski)
· XL